Podpora centier pre deti so znevýhodnením

Centrum Naše motýliky

V spolupráci s OZ Naše motýliky (www.nasemotyliky.sk) vyvíjame intenzívne aktivity na založenie a vybudovanie bezbariérového denného centra komplexnej starostlivosti pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami. Zámerom je poskytovať služby vo forme poradenstva a konzultačnej činnosti, výchovno-vzdelávacej a aktivizačnej činnosti, individuálnej podpory, sociálno-terapeutických činností a voľnočasových aktivít v rámci denného centra, ako aj vytvoriť špeciálnu materskú školu a špeciálnu základnú školu. V súvislosti s vybudovaním centra hľadáme vhodné priestory nevyhnutné na jeho možné otvorenie a prevádzkovanie - rokujeme s mestskými časťami, mestom, VÚC, ministerstvami, nadáciami, potenciálnymi investormi a pod.

 

Včasná intervencia

Koncom roka 2015 a začiatkom roka 2016 KIKI, o.z. zameralo svoje aktivity na podporu služieb včasnej intervencie na Slovensku. Rodina Skalských s dcérou Kristínkou sa zapojili do natáčania relácie Cesta televízie RTVS venovanej téme včasnej intervencie a ranej starostlivosti, odvysielanej 21.11.2015 na RTVS2 (http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10222/80961).

 

Následne na to sa rodiny Skalských zapojila aj do kampane zameranej na podporu centier včasnej intervencie (www.centravi.sk). Výťažok prestížneho Plesu v Opere, ktorý sa konal v januári 2016, bol použitý na založenie centra včasnej intervencie (CVI) v Banskej Bystrici. Keďže sa vyzbieralo oveľa viac peňazí ako sa očakávalo, založia sa na Slovensku hneď dve centrá – v Banskej Bystrici a Košiciach. Rodina Skalských vystupovala v celej kampani ako zástupca rodičov, ktorým CVI pomáha. Zdôrazňovali význam týchto centier a ich dôležitú úlohu, pomoc a cenné rady, ktorými prispievajú k napredovaniu ich postihnutej dcéry, k celkovej orientácii sa v problematike handicapovaných, k hladkej komunikácii s úradmi, ako aj ku „pohodovému“ fungovaniu ich rodiny. V súvislosti s Plesom v opere bola spustená aj podporná kampaň s názvom Prianie pre rodiny (http://www.plesvopere.sk/prianieprerodiny), v rámci ktorej slovenské celebrity pomáhali rodinám s handicapovaným dieťatkom. A práve preto aj moderátor Patrik Herman odviezol pani Skalskú s dcérou Kristínkou na dôležité očné diagnostické vyšetrenie do českej Opavy.

Okrem niekoľkých príspevkov na TV Markíza v Televíznych novinách, v relácii Reflex a Teleráne bolo zverejnených aj niekoľko článkov v papierovej i online podobe:

 

Sme radi, že sa naše občianske združenie KIKI, o.z. spolu s rodinou Skalských touto formou pričinilo k založeniu nových pobočiek CVI a tak pomohlo detičkám s postihnutím a ich rodinám na celom Slovensku.

 

gallery/cvi3

Na tlačovej konferencii k Plesu v Opere 2016: Jana Skalská (Predseda KIKI, o.z.), Andrea Cocherová (Správkyňa Nadácie Orange, riaditeľka Plesu v opere), Michal Borec (Predseda Správnej rady Nadácie TV Markíza) a i.