Projekt: Power Mobility 2016

Naša rodina sa zapojila s Kristínkou do zaujímavého projektu, pri zrode ktorého bola Platforma rodičov detí s ŤZP pod záštitou Centra včasnej intervencie (CVI) a Nadácie SOCIA na jednej strane a spoločností z automobilového sektora - Johnson Controls a Yanfeng Automotive Interiors na druhej strane. Najdôležitejšími aktérmi boli ale študenti technických vysokých škôl, ako aj samotné detičky s ťažkými osudmi a ich rodiny. Projet Power Mobility je zaujímavým spojením automotive sektora so svetom handicapovaných detí. Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšiť kvalitu života rodín a ich detí so zdravotným znevýhodnením. Študenti počas odbornej letnej stáže intenzívne pracovali vo vývojových centrách oboch automobilových spoločností. Ich cieľom bola konštrukčná, technická a dizajnová úprava detských autíčok so zohľadnením špecifických potrieb konkrétnych detí. Ako sa im to podarilo, posúďte sami. Ale šťastné tváričky detí a ich aktívna snaha a motivácia samostatne ovládať autíčko vraví za všetko.

Oficiálnu tlačovú správu nájdete tu.