Projekt Tobii

V spolupráci so spoločnosťou SOITRON, s.r.o. sme realizovali v októbri 2016 projekt „Alternatívne formy náhradnej komunikácie a vzdelávania detí s postihnutím prostredníctvom moderných technológií“.

Cieľom projektu bola podpora alternatívnych foriem náhradnej komunikácie detí s viacnásobným postihnutím prostredníctvom PC zariadenia na zrakovú navigáciu – Tobii, a tým podporovať mentálne napredovanie týchto detí, ich vzdelávanie, porozumenie a dorozumievanie sa s okolím. Z dlhodobého hľadiska bolo cieľom, aby deti s postihnutím dosiahli správny duševný vývoj, došlo k zmierneniu ich postihnutia tak, aby v budúcnosti boli schopné v maximálnej miere minimalizovať svoje postihnutie a viesť plnohodnotný život.
 

Čo je zraková navigácia Tobii?

Tobii je určený pre deti alebo dospelých, ktorí majú obmedzenú motoriku rúk a nemôžu používať myš alebo klávesnicu. Ide o zariadenia, ktoré sníma pohyb očných zreníc a prostredníctvom pohybu očí môže jeho užívateľ objavovať, hrať sa, kresliť, robiť hudbu, písať, otvárať ikony, mailovať, surfovať na internete alebo sa vzdelávať a pod.
Projekt bol zameraný na pomoc 10-12 postihnutým detičkám, ktorým sa rozhodlo naše občianske združenie KIKI, o.z. pomôcť. Na to, aby sme mohli poskytovať zrakovú stimuláciu pomocou zariadenia Tobii, sme museli zakúpiť potrebný hardvér a softvér a tiež sme sa museli naučiť s nimi pracovať. Zároveň rokujeme o spolupráci s denným centrom Baobab (DSS) pre deti s viacnásobným postihnutím (http://centrumbaobab.sk/), kde by zrakovú navigáciu Tobii pri aktivizačných činnostiach s detičkami mohli tiež využívať.


Projekt bol odborne zastrešovaný firmou ADROS s.r.o. z Bratislavy, ktorá je prevádzkovateľ portálu www.specialnepomocky.sk a má bohaté skúsenosti v oblasti alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. 


Túto aktivitu sme realizovali za finančnej podpory v rámci programu Podpor projekt 2016 spoločnosti SOITRON, s.r.o.

gallery/soitron_logo

Partner:

Fotogaléria: