Projekt Zdravý nádych

V spolupráci so spoločnosťou SOITRON, s.r.o. sme realizovali v máji - auguste 2018 projekt „Zdravý nádych“.

 

Cieľom projektu bola ochrana zdravia detí, personálu v Dennom centre Baobab (https://www.centrumbaobab.sk) a prevencia proti respiračným ochoreniam a virózam. Konkrétne išlo o finančnú podporu na zakúpenie 3 ks antibakteriálnych germicídnych žiaričov vrátane ich montáže. Žiariče zabezpečujú v každej miestnosti tohto denného stacionáru aktívnu dezinfekciu vzduchu.

 

Túto aktivitu sme realizovali za finančnej podpory v rámci programu Podpor projekt 2018 spoločnosti SOITRON, s.r.o.

gallery/soitron_logo