Ďakujeme

Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili.

Veľmi si vážime vašu pomoc.

 

2019

V roku 2019 naše združenie finančne podporili:

 • SOITRON, s.r.o.
 • rodina Kalinovských, Bratislava
 • Juraj Druska, Liptovský Hrádok
 • Katarína Jamnická
 • JUDr. Ján Pekar
 • Jolana Střítežská, ČR a zamestnanci firmy TestLine Clinical

 

2018

V roku 2018 naše združenie finančne podporili:

 • rodina Kalinovských, Bratislava
 • Ladislav Szabó, Bratislava
 • Juraj Druska, Liptovský Hrádok
 • Jolana Střítežská, ČR a zamestnanci firmy TestLine Clinical
 • Marta Skalská, Košice
 • Anna Šváčková, Senica
 • Tomáš Olejník
 • Viera Tibenská

 

2017

V roku 2017 naše združenie finančne podporili:

 • Air Consuting, s.r.o.
 • Kmehohsoft s.r.o.
 • Legal Advisory Group
 • CME - Slovakia
 • IBPF
 • Shining sun, s.r.o.
 • JUDr. Soňa Majkútová, Exekútorský úrad, Senica
 • JUDr. Ján Pekar, Advokátska kancelária, Skalica
 • rodina Kalinovských, Bratislava
 • Ladislav Szabó, Bratislava
 • Juraj Druska, Liptovský Hrádok
 • rodina Frey, Rakúsko
 • Renáta Hebnárová, Senica
 • Anna Šváčková, Senica
 • Katarína Jamnická, Bratislava
 • Katarína Talarčík

 

2016

V roku 2016 naše združenie finančne podporili:

 • SOITRON, s.r.o.
 • rodina Kalinovských, Bratislava
 • Ladislav Szabó, Bratislava
 • Marta Skalská, Košice
 • Juraj Druska, Liptovský Hrádok
 • rodina Frey, Rakúsko
 • Michal Malíček, Bratislava
 • Renáta Hebnárová, Senica
 • InStyle Home, s.r.o.
 • Anna Šváčková, Senica
 • Milan Jurík, Senica
 • JUDr. Soňa Majkútová, Exekútorský úrad, Senica
 • Jolana Střítežská, ČR a zamestnanci firmy TestLine Clinical Diagnostics  s.r.o.

 

2015

V roku 2015 naše združenie finančne podporili:

 • SOITRON, s.r.o.
 • Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • rodina Kalinovských, Bratislava
 • Ladislav Szabó, Bratislava
 • Jolana Střítežská, ČR a zamestnanci firmy TestLine Clinical Diagnostics  s.r.o.
 • Juraj Druska, Liptovský Hrádok
 • rodina Frey, Rakúsko
 • Anna Šváčková, Senica
 • Milan Jurík, Senica
 • JUDr. Soňa Majkútová, Exekútorský úrad, Senica

 

2014

V roku 2014 naše združenie finančne podporili:

 • Nadácia ESET
 • rodina Kalinovských, Bratislava
 • Mária Beďatšová, Senica
 • Milan Jurík, Senica
 • Petr Červák, ČR
 • Kateřina Viktoriová, ČR
 • Eduard Rehák, Senica
 • Mária Kabaňová, Myjava
 • Jolana Střítežská, ČR a zamestnanci firmy TestLine Clinical Diagnostics  s.r.o.
 • JUDr. Soňa Majkútová, Exekútorský úrad, Senica

 

2013

V roku 2013 naše združenie finančne podporili:

 • 4zmysly, s.r.o., Bratislava
 • JUDr. Soňa Majkútová, Exekútorský úrad, Senica

 

Ďakujeme aj celej našej rodine, blízkym i vzdialeným priateľom, kolegom, susedom, kamarátom, známym, známym našich známych i anonymným darcom, ktorí nás podporili ešte v časoch, keď sme nemali založené toto združenie alebo nám pomáhajú aj mimo aktivít združenia.

gallery/next-2-heart-hand