Ako nám môžete darovať 2%

Údaje o našom občianskom združení

Názov: KIKI, o.z.

Forma: občianske združenie
Adresa: Svidnícka 11, 82103 Bratislava
IČO: 42354994

 

Postup a tlačivá

1. Právnická osoba / Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie sama

  • urobí daňové priznanie a vyplní v ňom údaje o občianskom združení KIKI, o.z.
  • do 31.03.2019 je povinná podať daňové priznanie na daňový úrad a zaplatiť daň

2. Fyzická osoba – zamestnanec

  • zamestnávateľ (firma) urobí ročné zúčtovanie za zamestnanca
  • zamestnanec si vypýta od zamestnávateľa vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné pdf)
  • zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (editovateľné pdf)
  • do 30.4.2019 zamestnanec odovzdá alebo pošle obe tlačivá na príslušný daňový úrad            (v mieste bydliska)

POZOR! Použite horeuvedené aktuálne tlačivá. Staré verzie tlačív nebude daňový úrad v roku 2019 akceptovať.

 

Môžete si stiahnuť stručný manuál o darovaní 2% z dane pre KIKI, o.z.

Viac info o poukázaní 2% nájdete aj tu.

 

Použitie 2%

Použitie 2% v rokoch 2017/2018

Použitie 2% v rokoch 2016/2017

Použitie 2% v rokoch 2015/2016

Vyzbierané 2% z daní použijeme do posledného centu pre potreby detí s viacnásobným postihnutím (Kristínky, Riška a ostatných detičiek) a ich rodín v súlade s našími stanovami.

 

Rodičia Kristínky plánujú použiť 2% predovšetkým na financovanie rehabilitačno-rekondičných pobytov (v Charise Bratislave a v Adeli centre Piešťany), ako aj na stimulačné a relaxačné terapie v K centre (napr. Snoezelen, muzikoterapia, bazálna stimulácia). V roku 2019 Kika po prvýkrát vyskúša aj delfínoterapiu v ukrajinskej Odesse. Okrem toho Kristínke poslúžia prostriedky z 2% na kúpu rôznych pomôcok a na úhradu pravidelného mesačného poplatku v Centre Baobab, ktorý počas týždňa navštevuje.

 

Rodičia Riška plánujú prostriedky z 2% využiť na pokračovanie v „rozbehnutých“ terapiách. Konkrétne by z 2% chceli financovať aspoň jednu cestu na delfínoterapiu do Odessy. Riško intenzívne využíva metódu alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, k čomu bude potrebovať zakúpiť nový iPad, keďže starý už doslúžil. :-) Po veľmi dobrej Riškovej premiére v dennom integračnom tábore v lete 2018 by rodičia znovu radi využili túto možnosť.

 

Kontakt pre otázky

Pre bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % z daní sa obracajte prosím na p. Janu Skalskú, tel. +421 907 772213, e-mail: jana.skalska@kikioz.sk

 

A ako sa tieto prostriedky chystáme využiť nájdete nižšie.