Kontakt

KIKI, o.z.

Sídlo: Svidnícka 11, 821 03  Bratislava

 

IČO: 42354994

DIČ: 2023963898

 

Telefón: +421 907 772213 – Ing. Jana Skalská (Predseda KIKI, o.z.)

E-mail: jana.skalska@kikioz.sk

 

Čísla účtov:

SR - 2300512744/8330 (Fio Banka)

ČR - 2300512744/2010 (Fio Banka)

IBAN - SK7483300000002300512744

SWIFT - FIOZSKBAXXX