Projekt Muzikoterapia

V spolupráci v Mestskou častou Bratislava - Ružinov sme v auguste – novembri 2015 realizovali projekt „Mimoškolské vzdelávacie aktivity s využitím muzikoterapie pre deti s viacnásobným postihnutím“.

Išlo o muzikoterapiu (v rozsahu 100 terapeutických hodín) s využitím prvkov aromaterapie, príp. bazálnej stimulácie  s inovatívnym prístupom práce s deťmi so špeciálnymi potrebami. Cieľom bolo hravou formou odbúrať napätie a stres u handicapovaných detí, podporiť ich vnímanie, podnietiť ich k neverbálnej komunikácii, a tým prispieť k ich psycho-motorickému napredovaniu, výchove a vzdelávaniu. Našou snahou bolo zvýšiť kvalitu a uľahčiť život deťom s handicapom tak, aby sa mohli v budúcnosti čo najlepšie začleniť do bežného života.

 

Projekt odborne zastrešovalo poradensko-konzultačné centrum K centrum (www.kcentrum.sk). Bol realizovaný prostredníctvom vyštudovaných liečebných pedagógov so zameraním na muzikoterapiu, s bohatými praktickými skúsenosťami so vzdelávaním detí s viacnásobným postihnutím.

Táto pomoc bola určená vybraným detičkám z Bratislavy vo veku 4-12 rokov (Emke, Kristínke, Marianke, Riškovi a Filipkovi).

 

Túto aktivitu sme realizovali za finančnej podpory v rámci Grantového programu Mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Ružinov mestska časť

Partneri:

Fotogaléria:

K centrum