Kto sme

Občianske združenie KIKI, o.z. združuje deti s telesným a mentálnym postihnutím, ako aj ich rodičov, súrodencov a priateľov.

 

Naše ciele

Našim cieľom je poskytovať pomoc deťom s postihnutím a ich rodinám, a tak prispievať k podpore ich psycho-motorického napredovania, výchove a vzdelávaniu. Snažíme sa zvýšiť kvalitu a uľahčiť život týmto deťom tak, aby sa v budúcnosti mohli čo najlepšie začleniť do bežného života.

 

Naše aktivity

Našim cieľom je vyvíjať aktivity a získavať finančné prostriedky (formou dotácií, grantov a sponzorských darov) na financovanie liečebný a rehabilitačný pobytov týchto detí na území Slovenska i v zahraničí, na kúpu rehabilitačných, kompenzačných a zdravotných pomôcok, na úhradu liekov, lekárske vyšetrenia, terapií a pod.

 

Naše StanovyStanovy KIKI OZ.pdf 

O nás