Pomohli sme

2019

Finančné dary od dobrovoľných darcov aj od organizácií sme v roku 2019 použili pre Kristínku, Riška a iné deti nasledovne:

 

9675,04 eur     cvičenie a rehabilitácia, rekondično-regeneračné pobyty

812 eur            mimoškolské vzdelávacie aktivity s využitím prvkov muzikoterapie,

                        bazálnej stimulácie a Snoezelen terapie

2300 eur          zakúpenie rehabilitačných trojkoliek a cyklo pomôcok pre rodiny

                        s handicapovanými deťmi

200 eur           pohybová stimulácia vo vode    

145 eur           nákup senzoriských pomôcok

59,40 eur        nákup komunikačných pomôcok

 

2018

Finančné dary od dobrovoľných darcov aj od organizácií sme v roku 2018 použili pre Kristínku, Riška a iné deti nasledovne:

 

9443,69 eur     cvičenie a rehabilitácia, rekondično-regeneračné pobyty

1211 eur          mimoškolské vzdelávacie aktivity s využitím prvkov muzikoterapie,

                        bazálnej stimulácie a Snoezelen terapie      

240 eur            nákup zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok

 

2017

Finančné dary od dobrovoľných darcov aj od organizácií sme v roku 2017 použili pre Kristínku, Riška a iné deti nasledovne:

 

15411,65 eur     cvičenie a rehabilitácia, rekondično-regeneračné pobyty

1420 eur            mimoškolské vzdelávacie aktivity s využitím prvkov muzikoterapie,

                          aromaterapie a Snoezelen terapie      

135,80 eur         nákup vzdelávacích a komunikačných pomôcok

29,45 eur           nákup stimulačných pomôcok

25,45 eur           nákup zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok

 

2016

Finančné dary od dobrovoľných darcov aj od organizácií sme v roku 2016 použili pre Kristínku, Riška a iné deti nasledovne:

 

45 eur                nákup liekov a výživových doplnkov­

3472,52 eur       cvičenie a rehabilitácia, rekondično-regeneračné pobyty

1340 eur            mimoškolské vzdelávacie aktivity s využitím prvkov muzikoterapie,

                          aromaterapie a Snoezelen terapie

65 eur                vyšetrenia a diagnostika

308 eur              naturopatia a nutričné poradenstvo

178,88 eur         nákup vzdelávacích a komunikačných pomôcok

2488,80 eur       nákup zariadenia zrakovej navigácie Tobii

480 eur              nákup kompenzačných pomôcok

​270,12               nákup zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok

124,70 eur         nákup pomôcok pre bežný život

187,25 eur         nákup taktilných pomôcok a pomôcok na hru

123,80               nákup pomôcok na muzikoterapiu

16,77 eur           nákup ortopedických pomôcok

268 eur              kraniosakrálna osteopatia

 

2015

Finančné dary od dobrovoľných darcov aj od organizácií sme v roku 2015 použili pre Kristínku, Riška, Emku, Filipka a Marianku nasledovne:

 

1521,63 eur       nákup liekov a výživových doplnkov

4397,94 eur       výdavky súvisiace so spustením poskytovania terapie EEG Biofeedback -                           nákup prístroja s príslušenstvom, softvéru a zaškolenie terapeuta

2750 eur            mimoškolské vzdelávacie aktivity s využitím prvkov muzikoterapie,

                          aromaterapie a Snoezelen terapie

1500 eur            cvičenie a rehabilitácia, rekondično-regeneračné pobyty

20 eur                logopedická intervencia - PaedDr. Búnová, klinická logopédia, Skalica

8,86 eur             nákup vzdelávacích pomôcok

85,64 eur           nákup logopedických pomôcok

433,62               nákup kompenzačných pomôcok

33,54 eur           nákup ortopedických pomôcok

10,01 eur           nákup zdravotníckych pomôcok

22 eur                nákup pomôcok na plávanie

49,79 eur           nákup pomôcok na aromaterapiu

364 eur              kraniosakrálna osteopatia

 

2014

V rokoch 2013 a 2014 nemohlo ešte naše združenie podľa zákona zbierať 2% dane, takže sme mali príjmy iba z finančných darov organizácií alebo jednotlivcov. Tieto dary sme použili pre Kristínku nasledovne:

 

1080 eur            1x rehabilitačný pobyt v Centre Liberta v Košiciach (program TheraSuit)

414 eur              nákup liekov a výživových doplnkov

145 eur              terapia EEG Biofeedback

84 eur                kraniosakrálna osteopatia